Notice: Undefined index: position in /var/www/kletsmama/wp-content/plugins/quick-adsense-reloaded/includes/template-functions.php on line 1923

Bijkomende kosten op school

De kosten van de basisschool worden in Nederland door de overheid bekostigd. Bij de meeste basisscholen komen er nog extra kosten bij, zoals de vrijwillige ouderbijdrage of overblijfkosten. NIBC Direct heeft een onderzoek onder 546 ouders uitgevoerd over deze extra kosten. Dit om deze extra kosten in kaart te brengen en de mening van ouders hierover weer te geven.

De belangrijkste uitkomsten zijn:
Ouders betalen gemiddeld tussen de €25 en €55 voor de vrijwillige ouderbijdrage en ervaren deze bijdrage niet als vrijwillig.
Het heeft een mooie naam “vrijwillige” ouderbijdrage, maar 73% van de ouders geeft aan zich toch best wel verplicht te voelen om dit te betalen. De overgrote meerderheid van de ouders betaalt de vrijwillige ouderbijdrage dan ook. Vanuit scholen wordt er ook vaak ook veel druk uitgeoefend om ouders te laten betalen. Ouders die niet betalen, krijgen herinneringen en worden op school aangesproken.

Ouders voelen zich verplicht om hun kind op schoolreisje te laten gaan, maar vinden een schoolreisje niet overbodig.
Net als de vrijwillige ouderbijdrage wordt het schoolreisje niet als iets vrijwilligs gezien. Ondanks dat ouders zich soms afvragen waarom een schoolreisje toch zo duur moet zijn, wordt er maar zelden voor gekozen om een kind niet mee te laten gaan. Het hoort nou eenmaal bij school.

Het merendeel van de ouders vindt het bedrag voor schoolfoto’s eigenlijk te hoog, maar voelt zich wel verplicht om de schoolfoto’s te kopen.
Iets anders wat bijna verplicht lijkt, zijn de schoolfoto’s. De klassenfoto vindt iedereen eigenlijk ook wel leuk om te hebben, maar de portretfoto’s zouden veel ouders liever niet kopen. Dit is zeker ook afhankelijk van hoe de portretfoto genomen wordt. De ouderwetse portretfoto met een blauwe achtergrond is een stuk minder populair dan de moderne witte achtergrond. Een oplossing die geopperd wordt is om de klassenfoto vanuit de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Zo krijgt iedereen de klassenfoto en kunnen ouders los van de klassenfoto bepalen of ze de portretfoto ook willen.

72% van de ouders laat zijn/haar kind wel eens overblijven. De meerderheid van deze kinderen blijft meer dan één keer per week op school over.
Nederland is een van de weinige landen waar op school middageten niet standaard is. Al zie je dit wel steeds meer veranderen met het continurooster wat op veel scholen wordt ingevoerd. Doordat veel ouders tegenwoordig beide werken, wordt er meer gebruik gemaakt van het overblijven. De kosten van overblijf verschillen erg. Dit kan vanuit school betaald worden bij een continurooster, maar kan ook tussen de 2 en 5 euro per keer zijn. Wil je hier regelmatig gebruik van maken, dan moet je rekenen op een flinke kostenpost die je erbij krijgt.

Ouders vinden dat verjaardagscadeaus voor leerkrachten overbodig zijn.
Op veel scholen wordt er eens per jaar meester/juffendag gevierd. Op deze dag wordt verwacht dat alle kinderen een cadeautje meenemen voor hun leraar. 55% van de ouders vindt dit cadeautje overbodig. Liever laten ze hun kind een knutselwerk maken dan dat het een cadeau moet zijn. Toch lijkt het soms wel een competitie tussen ouders wie de meeste indruk kan maken op de leerkracht door een groot cadeau te geven.
schoolkosten_498x350
Met alle extra kosten die bij een schoolgaande kind komen, ben je per jaar al gauw meer dan €80 per jaar kwijt. Afhankelijk van hoe vaak je kind overblijft komt hier nog gemiddeld €80 per overblijfdag per jaar bij.

Hoeveel zijn jullie nog kwijt aan extra kosten op school? En wat vindt je van alle extra kosten?